KRONEN, INLAYS EN BRUGGEN

KROON
Wanneer een tand of kies voor een groot deel uit vulling bestaat, is de kans groot dat deze afbreekt.
Om het element te beschermen kan er een kroon gemaakt worden. Het element wordt in een vorm geslepen en er moet gehapt worden. De tandtechnieker maakt de kroon van goud of tandkleurig materiaal.

INLAY
Een inlay is een ingelegde gegoten vulling, deze wordt in het laboratorium vervaardigd, van tandkleurig materiaal of van goud.

BRUG
Als er een of meerdere tanden of kiezen verloren zijn gegaan, dan kunnen de ontbrekende elementen vervangen worden door een brug.
Een brug bestaat uit een aantal pijlers (kronen) die verbonden zijn met een zwevend tussendeel (dummy), die de verloren gegane tand of kies vervangt. Een brug zit vast en voelt aan als eigen tanden.